Từ khóa
Khoảng giá -
NIKON

Máy đo tọa độ 3 chiều không tiếp xúc nhiều chức năng VMZ-K3040/ VMZ-K6555
Mã sản phẩm: S000198
Đăng ngày 22-02-2019 11:09:56 AM
Máy đo tọa độ 3 chiều không tiếp xúc nhiều chức năng VMZ-K3040/ VMZ-K6555 Mã SP: VMZ-K3040/VMZ-K6555 Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Máy đo tọa độ 3 chiều không tiếp xúc VMZ-3040
Mã sản phẩm: S000197
Đăng ngày 22-02-2019 11:09:04 AM
Máy đo tọa độ 3 chiều không tiếp xúc VMZ-3040 Mã SP: VMZ-3040

Máy đo tọa độ 3 chiều không tiếp xúc VMZ-R3020
Mã sản phẩm: S000196
Đăng ngày 22-02-2019 11:08:09 AM
Máy đo tọa độ 3 chiều không tiếp xúc VMZ-R3020 Mã SP: VMZ-R3020 Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Thước đo cao điện tử NIKON - MF1001
Mã sản phẩm: S000195
Đăng ngày 22-02-2019 11:01:51 AM
Thước đo cao điện tử NIKON - MF1001 Mã SP: MF1001 Bảo hành: 1 year Xuất xứ: Japan

Thước đo cao điện tử NIKON MF-501
Mã sản phẩm: S000194
Đăng ngày 22-02-2019 11:00:12 AM
Thước đo cao điện tử NIKON MF-501 Mã SP: MF 501 Bảo hành: 1 year Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi công cụ độ chính xác cao NIKON 2D MEASURING MM-200
Mã sản phẩm: S000193
Đăng ngày 22-02-2019 10:56:34 AM
Kính hiển vi công cụ độ chính xác cao Mã SP: NIKON 2D MEASURING MM-200 Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi đo lường NIKON MM400/800
Mã sản phẩm: S000192
Đăng ngày 22-02-2019 10:55:12 AM
Kính hiển vi đo lường NIKON MM400/800 Mã SP: MEASURING MICROSCOPE MM-400/800 Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi công nghiệp NIKON L200
Mã sản phẩm: S000191
Đăng ngày 22-02-2019 10:49:04 AM
Kính hiển vi công nghiệp NIKON L200 Mã SP: ECLIPSE L200N/L200LD Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi công nghiệp NIKON L300
Mã sản phẩm: S000190
Đăng ngày 22-02-2019 10:47:10 AM
Kính hiển vi công nghiệp NIKON L300 Mã SP: ECLIPSE L300N / L300ND Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi công nghiệp NIKON LV150
Mã sản phẩm: S000189
Đăng ngày 22-02-2019 10:44:58 AM
Kính hiển vi công nghiệp NIKON LV150 Mã SP: ECLIPSE LV150N / LV150NA Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản - Microscope type - Episcopic - Stage / Stroke 3 x 2 / 75 x 50mm 6 x 6 / 150 x 150mm

Kính hiển vi soi nổi SMZ18/25
Mã sản phẩm: S000188
Đăng ngày 22-02-2019 10:42:12 AM
Kính hiển vi soi nổi SMZ18/25 Mã SP: SMZ18/25 Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi soi nổi SMZ1270/1270i
Mã sản phẩm: S000187
Đăng ngày 22-02-2019 10:21:33 AM
Kính hiển vi soi nổi SMZ1270/1270i Mã SP: SMZ1270/1270I Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi soi nổi SMZ800
Mã sản phẩm: S000186
Đăng ngày 22-02-2019 10:18:00 AM
Kính hiển vi soi nổi SMZ800 Mã SP: SMZ800 Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản - Zoom : 1x-80x (8:1) - Working Distance: 78mm - Eyepiece (5x-378x)

Kính hiển vi soi nổi SMZ745/745T
Mã sản phẩm: S000185
Đăng ngày 22-02-2019 10:06:42 AM
Kính hiển vi soi nổi SMZ745/745T Mã SP: SMZ745/745T Bảo hành: 1 Năm Xuất xứ: Nhật Bản - Zoom 6.7x-50x(7.5:1) - Working Distance: 115mm - Eyepiece (3.35x-300x)

 
NGUYEN QUOC ANHc