Từ khóa
Khoảng giá -
Hóa chất sản xuất

DẦU BÔI TRƠN MASTERDRAW 558 SCLS
Mã sản phẩm: S000213
Đăng ngày 09-11-2020 10:14:08 PM
Dầu bôi trơn masterdraw 558 SCLS, hàm lượng có nguồn gốc dầu mỏ là từ 70% trở lên, dùng làm chất bôi trơn bảo vệ khuôn trong sản xuất ống đồng, dạng nhớt, 180kg/Thùng, NSX: BECHEM,#&DE

DẦU BÔI TRƠN MASTERDRAW 566
Mã sản phẩm: S000212
Đăng ngày 09-11-2020 10:13:14 PM
Dầu bôi trơn masterdraw 566, hàm lượng có nguồn gốc dầu mỏ là từ 70% trở lên, dùng làm chất bôi trơn bảo vệ khuôn trong sản xuất ống đồng, dạng nhớt, 180kg/Thùng, NSX: BECHEM,#&DE

MỰC IN ĐẶC BIỆT CE475
Mã sản phẩm: S000211
Đăng ngày 09-11-2020 10:09:26 PM
Mực in đặc biệt CE 475 sử dụng cho máy in ống đồng, để in, đánh dấu bề mặt ống đồng, màu đen, dạng lỏng 5L/can, NSX: Dr.Albert Lauber KG Lackfabrik,#&DE

DẦU BÔI TRƠN STROL JU150K
Mã sản phẩm: S000210
Đăng ngày 09-11-2020 10:05:33 PM
Dầu bôi trơn STROL JU 150K, có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm chất bôi trơn bề mặt ống đồng, dạng lỏng 20L/thùng, NSX: KUKDONG OIL & CHEMICALS #&KR

DẦU BÔI TRƠN STROL JA55K
Mã sản phẩm: S000209
Đăng ngày 09-11-2020 10:04:20 PM
Dầu bôi trơn STROL JA 55K, có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm chất bôi trơn bề mặt ống đồng, dạng lỏng 20L/thùng, NSX: KUKDONG OIL & CHEMICALS #&KR

DẦU BÔI TRƠN ACRO CS100
Mã sản phẩm: S000208
Đăng ngày 09-11-2020 09:59:12 PM
Dầu bôi trơn ACRO CS 100, có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm chất bôi trơn bề mặt ống đồng, dạng lỏng 200L/thùng, NSX: KUKDONG OIL & CHEMICALS #&KR

CHẤT TẨY RỬA BỀ MẶT ĐỒNG AW-518A
Mã sản phẩm: S000207
Đăng ngày 09-11-2020 09:51:43 PM
Chất tẩy rửa, vệ sinh bề mặt đồng AW-518A, TP: iso-heptane, dạng lỏng, 200L/thùng, NSX: Korea Cademy Chemical#&KR

 
NGUYEN QUOC ANHc